Capital Markets Day

Lamor järjesti yhtiön ensimmäisen pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille sekä median edustajille tiistaina 22. marraskuuta 2022. 

Lamorin johto kertoi tilaisuudessa yhtiön tulevien vuosien strategisista painopistealueista.

Tilaisuuden tallenne

Englanninkielisen tilaisuuden tallenne löytyy tästä: https://lamor.videosync.fi/cmd-2022/.

Esitysmateriaali

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Lamorin verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden ohjelma:

14:00Selkeä strategia kasvun tukenaMika Pirneskoski, toimitusjohtaja
Vahva sitoutuminen pitkän aikavälin
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen
Timo Koponen, talousjohtaja
Kysymyksiä ja vastauksia
Lähi-itä voimakkaan kasvun ajurina Pentti Korjonen, johtaja, Lähi-itä ja Afrikka
Laadukkaat projektitoimitukset paikallisen kasvun tukenaJohan Grön, operatiivinen johtaja
Kysymyksiä ja vastauksia
Muovien kierrättäminen vihreän
siirtymän tukena
Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja
Johan Grön, operatiivinen johtaja
Johanna Grönroos, kehitysjohtaja
AvainviestitMika Pirneskoski, toimitusjohtaja
Johanna Grönroos, kehitysjohtaja
Kysymyksiä ja vastauksia
~16:30Tilaisuus päättyy