Saudi-Arabia – Punaisenmeren öljyntorjuntavalmiuksien vahvistaminen

Lamor ja Saudi-Arabian kansallinen ympäristövalvontakeskus NCEC solmivat maaliskuussa 2021 sopimuksen Punaisenmeren alueen öljyntorjuntavalmiuksien vahvistamisesta. Tarkoituksena on rakentaa tason 2 valmiustason valmiudet ympäristövahinkojen torjuntaan alueella. Projekti on aloitettu kesäkuussa 2021.

Punainenmeri on maailman vilkkaimpia meriväyliä, ja sen rannikolla on täysin luonnontilaisia alueita, joiden ympäristö voisi kärsiä korjaamatonta tuhoa suuren öljyvahingon sattuessa. NCEC:n ja Saudi-Arabian ympäristö-, vesi-, ja maatalousministeriön keskeisenä tehtävänä on parantaa kuningaskunnan toimintakykyä onnettomuustilanteissa. Lamorin ja NCEC:n sopimus on olennainen osa alueen ympäristönsuojelun tehostamistavoitteen toteuttamista.

Lamor toimittaa NCEC:lle palveluista, laitteista, kalustosta ja henkilöstöstä koostuvan ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa Punaisenmeren alueen öljyntorjuntavalmiuksia. Palveluihin sisältyy nykyisten resurssien arviointi, valmiussuunnitelmien laatiminen, tietämyksen siirto ja öljyntorjuntahenkilöstön koulutus. Palveluina toimitetaan myös sekä meri- että lentokalustoa öljyntorjuntatehtäviä varten. Osana öljyntorjuntavalmiuksien vahvistamista alueelle rakennetaan kolme öljyntorjuntakeskusta, yksi Dubaan, yksi Jizaniin ja yksi Jeddahiin.

Lamor toimii hankkeen urakoitsijana ja on vastuussa hankkeen koko arvoketjusta. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja sopimuskauden odotetaan päättyvän vuoden 2024 aikana. Sopimusta voidaan mahdollisesti jatkaa vuosille 2024–2026.