Kuwait – Maaperän puhdistamiseen liittyvät projektit

Lamor on heinäkuussa 2021 tehnyt sopimuksen maaperän puhdistamiseen liittyvistä projekteista Pohjois- ja Etelä-Kuwaitissa konsortiossa Khalid Ali Al-Kharafi & Bros. Co:n kanssa. Projektien tilaaja on Kuwaitin valtiollinen öljy-yhtiö Kuwait Oil Company. Noin viiden vuoden pituisiin projekteihin liittyen on laadittu kaksi sopimusta, toinen liittyen Pohjois-Kuwaitissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja toinen Etelä-Kuwaitissa toteutettaviin toimenpiteisiin. Maaperän puhdistamiseen liittyvät projektit on aloitettu Pohjois- ja Etelä-Kuwaitissa syyskuussa 2021.

114 neliökilometrin suuruinen alue Kuwaitin maaperää on saastunut pahoin, kun alueella tuhoutui öljykaivoja Irakin vuonna 1990–1991 toteuttaman Kuwaitin miehityksen yhteydessä. Öljyä on vuotanut maaperään vaurioituneista öljykaivoista ja öljy on muodostanut alueelle valtavia öljyjärviä. YK:n korvauskomissio on myöntänyt Kuwaitin valtiolle 3 miljardia Yhdysvaltain dollaria avustusta maaperän puhdistamiseksi edellyttäen, että Kuwaitin valtio perustaa alueelle seurantaohjelman, jolla seurataan puhdistamisen teknistä ja taloudellista edistymistä. YK on edellyttänyt, että puhdistustyöt aloitetaan alueella vielä vuoden 2021 aikana sillä uhalla, että YK vetää muutoin avustuksensa pois.

Pohjois- ja Etelä-Kuwaitissa on monenlaista maaperää, joka edellyttää puhdistamista. Ensinnäkin alueella on sekä kosteita että kuivuneita öljyjärviä, jotka ovat muodostuneet, kun maaperään vuotanut öljy on kerääntynyt lammikoiksi alueille. Toiseksi alueella on pahasti saastuneita maakertymiä, joita on kasattu alueille pysäyttämään öljykaivojen vaurioitumisesta aiheutuneiden öljyvuotojen leviäminen. Kolmanneksi alueella on maaperää, joka peittynyt ohuen tervankaltaisen peitteen alle, joka on syntynyt öljykaivojen tulipalojen laskeumien myötä. Neljänneksi alueella on kuoppia, jotka on kaivettu aikanaan varastoimaan merivettä, jota on käytetty öljykaivojen tulipalojen sammuttamiseen.

Lamor toimii projekteissa korjausurakoitsijana ja Khalid Ali Al-Kharafi & Bros. Co rakennusurakoitsijana. Lamor määrittelee ensin alueen saastumisen vakavuuden ja laatii suunnitelman alueen puhdistamiseksi. Tämän jälkeen Lamor siirtää saastuneen maa-aineksen käsittelylaitokseen, jossa saastunut maa-aines puhdistetaan. Puhdistuksen jälkeen maa-aines voidaan uudelleensijoittaa alueelle ja alue voidaan saattaa uudelleen yleiseen käyttöön. 

Lamorin keinovalikoimaan projektissa kuuluvat pilaantuneen maaperän puhdistamisen osalta muun muassa biokunnostus sekä niin kutsuttu maanpesu. Hankkeen odotetaan päättyvän edellä mainittujen kahden projektin osalta arviolta vuoden 2026 loppuun mennessä.