Guyana – Integroitujen vaarallisen jätteen käsittelyratkaisujen toimittaminen

Lamor on heinäkuussa 2020 tehnyt sopimuksen mittavien, integroitujen vaarallisen jätteen käsittelyratkaisujen toimittamisesta konsortiossa Gaico Construction and General Services Inc:n ja Guyana Shore Base Inc:n kanssa Guyanaan paikalliselle energiayhtiölle Esso Exploration and Production Guyana Limitedille (”EEPGL”), joka on laajentamassa toimintojaan Guyanassa. Kyseessä on 10 vuoden mittainen palvelusopimus integroidun jätteen huoltolaitoksen rakentamisesta, omistamisesta sekä rahoituksen ja toiminnan järjestämisestä.

Palvelusopimuksen toteuttamista varten on perustettu operatiivinen yhtiö Sustainable Environmental Solutions Guyana Inc. Yhteisyrityksen osapuolina ovat Guyana Shore Base Inc. ja Gaico-Corena Environmental Services Inc. Viimeksi mainittu on Lamorin yhteisyritys, josta Lamor omistaa 49 prosenttia ja Gaico Construction and General Services Inc 51 prosenttia. Näin ollen Lamor omistaa välillisesti sopimuksen tehneestä Sustainable Environmental Solutions Guyana Inc. -yrityksestä noin 24,5 prosenttia.

Lamor kehitti projektin toteuttamiseen integroidun lähestymistavan, jolla voidaan käsitellä vaarallisten ja vaarattomien jätevirtojen yhdistelmiä. Lähestymistavassa pyritään vähentämään jätteen syntymistä ja tehostamaan syntyvän jätteen hyödyntämistä ja kierrätystä, jotta loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä saataisiin minimoitua. Osana palvelua Guyanaan rakennetaan jätevedenpuhdistamo, joka pystyy käsittelemään kemikaaleilla ja öljyllä saastunutta vettä paikallisten ympäristömääräysten ja -standardien mukaisesti. Hanke jatkuu vielä noin 10 vuoden ajan ja sen odotetaan käynnistyvän täydellä teholla vuoden 2022 aikana.