Osaketietoa

Lamorin osakepääoma on 3.866.375,40 euroa ja liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 27.502.424. Lamorin hallussa on 542.450 omaa osaketta.

Lamorilla on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yhtäläinen äänioikeus ja yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lakien mukaisesti ja kaikki osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakkeet ovat euromääräisiä. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000512488.