IMPORTANT INFORMATION

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following and confirm your country of residence. Your confirmation must be true and accurate.


Please enter your country of residence:

Finland and Other countries

Important: You must read the following before continuing. The following applies to the information following this page, and you are therefore advised to carefully read and approve the following before reading, accessing or making any other use of the following information.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, the "United States"), Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore, and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any shares in, rights or other securities of Lamor Corporation Plc (the "Company") in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore.

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except in Finland, in order to register the shares or the contemplated initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore. Documents relating to the contemplated initial public offering, including the documents on this website and the prospectus prepared in accordance with the Prospectus Regulation ((EU) 2017/1129), may not be delivered to persons in the above-mentioned countries by copying or in any way whatsoever. The Company requires that the persons mentioned above in this paragraph inform themselves of the restrictions regarding the distribution and other conveyance outside of Finland as well as restrictions regarding the use of information and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company's representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion, reject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

In order to access the information related to the contemplated initial public offering, you must certify the following:

  • I have carefully read and understood the instructions and restrictions described above, and I acknowledge that I am bound by them.
  • I am not resident of United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore, and I am currently not physically present in any of these countries.
  • If I am resident of any other country than Finland or if I am currently physically present in any country other than Finland, I have obtained the necessary information about the restrictions applicable to the delivery of this information and my participation in the contemplated initial public offering and I acknowledge that I am bound by them.

United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except in Finland, in order to register the shares in Lamor Corporation Plc (the "Company") or the contemplated initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore. Documents relating to the contemplated initial public offering, including the prospectus in accordance with the Prospectus Regulation (EU 2017/1129), may not be delivered to persons in the above-mentioned countries and must not be copied in any way whatsoever. The Company requires that the respective persons inform themselves of and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company's representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion reject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.


Valitse luettelosta asuinmaasi:

Suomi ja muut maat

Tärkeää: Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyödyntämistä.

Tätä internet-sivua ja tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eivätkä ne tule arvioitavaksi, levitettäväksi tai välitettäväksi henkilöille, joiden asuinpaikka on Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen alueet ja hallintoalueet, "Yhdysvallat"), Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai jotka ovat tällä hetkellä näissä maissa, ja ne eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja Singaporessa.

Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore. Suunniteltuun listautumisantiin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien tällä internet-sivustolla olevat asiakirjat ja esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne suunniteltua listautumista koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  • Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  • Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.
  • Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore, Etelä-Afrikka

Suunniteltuun listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") osakkeiden tai suunnitellun listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore. Suunniteltuun listautumiseen liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Lamor on tehnyt merkittävän sijoituksen ecuadorilaiseen palveluyhtiöön Corenaan

Lamor Corporation Ab on tehnyt merkittävän sijoituksen ecuadorilaiseen ympäristöpalveluita tuottavaan yhtiöön Corporación para los Recursos Naturales Corena S.A. (Corena). Sijoituksen ensimmäisen vaiheen toteuduttua Lamorista tuli yhtiön vähemmistöomistaja, mutta samalla osakkeenomistajat sopivat järjestelystä, jolla Lamorilla on mahdollisuus saavuttaa enemmistöomistus. Tämä yritysjärjestely on tärkeä osa Lamorin kasvustrategiaa, joka rakentuu kohdistettujen ympäristöpalvelujen ja -teknologioiden tarjoamiseen maailmanlaajuisesti. Näihin palveluihin kuuluu muun muassa öljyteollisuuden jätteiden, maaperän ja saastuneiden vesien käsittely ja puhdistaminen.

”Sijoitus Corenaan mahdollistaa Lamorille tärkeän kehitysaskeleen ottamisen yhtiön palveluliiketoiminnan vahvistamisessa,” Lamor Corporationin toimitusjohtaja Fred Larsen sanoo.

Lamorin ydinliiketoiminnan laajentaminen on erittäin tärkeää ja mahdollistaa paremmin markkinakysyntään vastaamisen. Lisäksi osa Lamorin missiota on kehittää yhtiön resursseja tarjota ympäristöystävällisiä ja kaupallisesti toimivia ratkaisuja niin nykyisille kuin potentiaalisille asiakkailleen. Lamor on vastannut markkinakysyntään sekä teollisuuden jätevesikäsittelyn että maanpuhdistuksen toimialoilla ja testannut erilaisia käsittelyteknologiata, joista se on valinnut parhaat ratkaisut asiakkailleen tarjottaviksi. Kattavan jakelu- ja yhteistyökumppaniverkoston avulla Lamor on onnistunut kehittämään näiden palveluiden tarjontaa paikallisella ja globaalilla tasolla.

“Ecuadorin ympäristölainsäädäntö on erittäin kehittynyttä sen laajojen ympäristönsuojelualueiden sekä aiempien ympäristökatastrofien johdosta. Corena ja Ecuador tarjoavat meille erinomaisen mahdollisuuden kehittää Lamorin maan- ja pohjaveden puhdistusteknologioita kuten esimerkiksi Lamor EKO/GRID®-palvelukokonaisuutta. EKO/GRID®-maanpuhdistusprojektit ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia Ecuadorin lisäksi myös Brasiliassa, Kiinassa, Kolumbiassa, Perussa ja Turkissa. Ecuadorissa suoritettavat maanpuhdistusprojektit on helppo monistaa maailmanlaajuisesti, sillä ne täyttävät kaikki kansainväliset laatuvaatimukset”, Larsen lisää.

Lamorin vastaperustettu liiketoimintayksikkö, Lamor Soil & Water, yhdessä tämän sijoituksen kanssa, vahvistaa merkittävästi yhtiön resursseja ja operatiivista kapasiteettia maan ja pohjaveden puhdistuksen osalta. Larsen täsmentää. ”Corenan vankka kokemus ympäristöpalveluiden tuottamisesta lisää Lamorin mahdollisuuksia tuottaa maanpuhdistus- ja muita palveluprojekteja niin paikallisella tasoilla kuin myös maailmanlaajuisesti. Ecuador toimii myös erinomaisena sillanpääasemana Etelä-Amerikassa sekä tukee erinomaisesti juuri Peruun perustetun palveluyhtiön toiminnan kehittämistä.”

Santiago Gonzalez, Corena S.A:n toimitusjohtaja sanoo: “Lamorin sijoitus mahdollistaa merkittävien parannusten tekemisen nykyiseen palvelukeskusverkostoon, uusien keskusten rakentamisen, palvelutuotannon kehittämisen sekä öljyntorjuntalaitevarastojen kehittämisen Ecuadorissa. Yhteistyö Lamorin kanssa mahdollistaa myös uusien teknologioiden tuomisen niin Ecuadorin kuin muillekin lähimarkkinoille.”

“Meillä on meneillään useita erittäin mielenkiintoisia projektiaihioita Ecuadorissa ja uskon tämän sijoituksen olevan tärkeässä roolissa osana Lamorin kasvua”, toteaa Mika Pirneskoski, Lamor Soil & Waterin myynti- ja kehitysjohtaja.

 

Lisätietoja

Vesa Tiitinen
CFO, Lamor Corporation AB
Tel: +358 40 700 1917
Vesa.Tiitinen@Lamor.com

Mika Pirneskoski
Lamor Soil & Water – Sales & Development Director
Tel: + 55 219 7456 5303
Mika.Pirneskoski@Lamor.com

Santiago Gonzalez
General Manager, Corena SA
Tel: + 593 997 892 729
sgonzalez@corena.com.ec

 

Yritysprofiilit:

Lamor (Larsen Marine Oil Recovery) Corporation tarjoaa ratkaisuja öljyonnettomuuksiin varautumiseen, öljyntorjuntaan ja -keräämiseen sekä maaperän ja pohjanveden puhdistukseen. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana Lamor on kehittänyt, tuottanut ja toimittanut kehittyneimpiä öljyntorjuntateknologioita maailmanlaajuisesti. Lamor on lisäksi erikoistunut erilaisten palveluiden tuottamiseen näillä liiketoimina-alueilla. Lamor Group työllistää yli 110 henkilöä pääasiassa Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa, jonka lisäksi yhtiöllä on alueelliset toimistot Brasiliassa, Englannissa, Omanissa, Perussa, Turkissä ja Venäjällä. Lamorin osakkuusyhtiöissä työskentelee kaiken kaikkiaan noin 700 henkilöä. Lamorin jatkuva kehitystyö ja markkina-aseman vahvistaminen on johtanut palveluliiketoiminnan laajentamiseen sen perinteisen ydinliiketoiminnan ohella. Näihin kuuluvat erilaiset maanpuhdistus-, porausjätteen käsittely-, öljyputkien seuranta- ja teollisuusvesien käsittelypalvelut.
www.lamor.com

Corena (The Corporation for Natural Resources, SA CORENA) perustettiin vuonna 1983 öljy- ja kaasuteollisuuden laitteistoja tarjoavana yhtiönä. Vuonna 2004 yhtiö ryhtyi tarjoamaan myös erilaisia ympäristöalan palveluita lähinnä öljyteollisuuden parissa, mutta on myöhemmin laajentanut palvelutarjontansa koskemaan myös toimialoja. Yhtiö on sitoutunut ympäristöystävällisten teknologioiden ja palveuiden toimittamiseen ja kehittämiseen Ecuadorissa ja lähialueilla. Lisäksi yhtiölle tärkeitä arvoja ovat asiakastyytyväisyys, ympäristövahinkojen minimointi, työpaikkaturvallisuus sekä henkilöstön hyvinvointi. Corena työllistää tällä hetkellä Ecuadorissa yli 100 henkeä ja se on toiminut yhteistyössä Lamorin kanssa yli 10 vuoden ajan.
www.corena.com.ec