Tunnuslukuja

  1.1.–30.6. (IFRS) 1.1.–31.12. (IFRS)
Tunnusluvut 2022 2021 2021 2020 2019
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)    
Liikevaihto 65,4 17,9 51,5 45,6 48,1
Käyttökate (EBITDA) 9,5 0,9 6,0 5,6 6,6
EBITDA % 14,5 4,8 11,7 12,3 13,8
Oikaistu EBITDA 11,4 0,9 6,7 6,4 6,6
Oikaistu EBITDA % 17,5 4,8 13,0 14,0 13,8
Liikevoitto (EBIT) 6,2 -0,6 1,9 2,4 3,5
Liikevoitto (EBIT) % 9,5 -3,2 3,8 5,3 7,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 8,3 -0,6 2,8 3,4 3,7
Oikaistu liikevoitto (EBIT) % 12,6 -3,2 5,5 7,5 7,7
Tilikauden tulos 2,5 -1,1 0,9 0,8 1,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,08 -0,05 0,05 1,75 4,31
Omavaraisuusaste, % 52,1 45,0 56,2 46,8 47,4
Nettovelkaantumisaste, % 10,3 62,2 -6,9 41,6 54,4
Saadut tilaukset 43,6 88,2 260,8 42,6 42,0
Tilauskanta 220,2 86,5 226,9 19,4 22,6
Operatiiviset nettoinvestoinnit -6,1 -2,4 -3,4 -1,9 -2,8
Yritysjärjestelyihin liittyvät nettoinvestoinnit 0,0 -0,5 -0,9 -0,1 0,2
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 718 232 250 432 332