Tunnuslukuja

  1.1.–30.9. (IFRS) 1.1.–31.12. (IFRS)
Tunnusluvut 2022 2021 2021 2020 2019
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)    
Liikevaihto 99,7 35,2 51,5 45,6 48,1
Käyttökate (EBITDA) 14,4 4,2 6,0 5,6 6,6
EBITDA % 14,4 11,8 11,7 12,3 13,8
Oikaistu EBITDA 16,4 4,7 6,7 6,4 6,6
Oikaistu EBITDA % 16,4 13,4 13,0 14,0 13,8
Liikevoitto (EBIT) 9,2 1,4 1,9 2,4 3,5
Liikevoitto (EBIT) % 9,3 4,1 3,8 5,3 7,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 11,4 2,2 2,8 3,4 3,7
Oikaistu liikevoitto (EBIT) % 11,4 6,1 5,5 7,5 7,7
Tilikauden tulos 4,4 0,2 0,9 0,8 1,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,16 0,01 0,05 1,75 4,31
Omavaraisuusaste, % 49,9 37,2 56,2 46,8 47,4
Nettovelkaantumisaste, % 20,3 98,3 -6,9 41,6 54,4
Saadut tilaukset 76,0 247,0 260,8 42,6 42,0
Tilauskanta 221,2 228,0 226,9 19,4 22,6
Operatiiviset nettoinvestoinnit -6,5 -3,1 -3,4 -1,9 -2,8
Yritysjärjestelyihin liittyvät nettoinvestoinnit 0,0 -0,7 -0,9 -0,1 0,2
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 637 236 250 432 332