Tunnuslukuja

  1.1.–30.9. (IFRS) 1.1.–31.12. (IFRS)
Tunnusluvut 2021 2020 2020 2019
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto 35,2 35,0 45,6(1) 48,1
Käyttökate (EBITDA) 4,2 5,3 5,6(1) 6,6
EBITDA % 11,8 15,2 12,3 13,8
Oikaistu EBITDA 4,7 5,3 6,4 6,6
Oikaistu EBITDA % 13,4 15,2 14,0 13,8
Liikevoitto (EBIT) 1,4 3,0 2,4(1) 3,5
Liikevoitto (EBIT) %(2) 4,1 8,6 5,3 7,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT)(3) 2,2 3,2 3,4 3,7
Oikaistu liikevoitto (EBIT) %(4) 6,1 9,1 7,5 7,7
Tilikauden tulos 0,2 1,6 0,8(1) 1,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,65 1,00 1,75(1) 4,31
Omavaraisuusaste, % 37,2 41,9 46,8 47,4
Nettovelkaantumisaste, % 98,3 58,3 41,6 54,4
Saadut tilaukset 247,0 36,0 42,6 42,0
Tilauskanta 228,0 23,8 19,4 22,6
Operatiiviset nettoinvestoinnit -2,7 -1,6 -1,9 -2,8
Yritysjärjestelyihin liittyvät nettoinvestoinnit 0,0 0,0 -0,1 0,2
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 264 453 432 332

______

(1) Tilintarkastettu.

(2) 2020 IFRS -tilinpäätöksessä: Liiketulos (EBIT) %.

(3) 2020 IFRS -tilinpäätöksessä: Oikaistu liiketulos (EBIT).

(4) 2020 IFRS -tilinpäätöksessä: Oikaistu liiketulos (EBIT) %.