Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Kasvu: Annualisoidun liikevaihdon kasvattaminen yli 100 miljoonaan euroon niin pian kuin mahdollista ja markkinakasvua merkittävästi nopeampi vuosittainen kasvu 100 miljoonan euron tason saavuttamisen jälkeen.

Kannattavuus: Oikaistu EBITDA % yli 16 prosenttia ja oikaistu liikevoitto (EBIT) % yli 14 prosenttia.

Rahoitusrakenne: Yhtiön strategiaan, tavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopivan rahoitusrakenteen saavuttaminen vahvan taseen kautta.

Osinkopolitiikka: Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittaista osinkoa, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan kasvun yhtiön tärkeimpänä tavoitteena.