Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Kasvu: Vuotuisen liikevaihdon kasvattaminen yli 250 miljoonaan euroon.

Kannattavuus: Oikaistu liikevoitto (EBIT) % yli 14 prosenttia.

Rahoitusrakenne: Yhtiön strategiaan, tavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopivan rahoitusrakenteen saavuttaminen vahvan taseen kautta.

Osinkopolitiikka: Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittaista osinkoa, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan kasvun yhtiön tärkeimpänä tavoitteena.

Ohjeistus vuodelle 2022

Lamor arvioi 10.5.2022 tiedotetun mukaisesti liikevaihtonsa olevan vähintään 120 miljoonaa euroa vuonna 2022. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan vähintään 14 miljoonaa euroa.

Lamorilla on vahva tilauskanta vuodelle 2022. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy suurten palveluprojektien toimituksista, joten mahdolliset merkittävät, ennakoimattomat viivästymiset projektien etenemisessä vaikuttaisivat vuoden 2022 liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti.

Lamor seuraa tarkasti, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa toimintaympäristöön. Lamor on sodan seurauksena lopettanut Lamorin tuotteiden ja palvelujen myynnin Venäjällä. Sodasta aiheutuneet maailmanlaajuinen raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelma ja hintojen nousu vaikuttavat myös Lamorin liiketoimintaan. Lamor jatkaa tilanteen seuraamista aktiivisesti.

Mahdollinen uusi COVID-19-variantti saattaisi niin ikään vaikuttaa negatiivisesti Lamorin liikevaihtoon ja tulokseen myös vuonna 2022, koska se saattaisi vaikuttaa Lamorin kykyyn toimittaa projekteja tehokkaasti.