Strategia

Tavoitteenamme on olla maailmanlaajuisesti johtava kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja tuottava yritys ja toimia vahvana edelläkävijänä kestävässä kehityksessä. 

Lamorin hallitus on hyväksynyt kaudelle 2023–2025 päivitetyn strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Lamor on asettanut strategiakaudelle viisi päätavoitetta:

  • Ensisijainen kumppani valituilla strategisilla markkinoilla erityisesti Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa.
  • Laajentuminen kolmelle uudelle markkinalle positiivisten ympäristövaikutusten luomiseksi.
  • Viiden uuden merkittävän projektin voittaminen paikallisen läsnäolon vahvistamiseksi sekä ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi
  • Osallistuminen globaalin muovihaasteen ratkaisemiseen 100 tuhannen tonnin kierrätysmuovin projektiportfolion avulla.
  • Tehokkaiden ja tuloksellisten ratkaisujen toimittaminen asiakkaille paikallisesti mutta maailmanlaajuisesti.

Strategiamateriaali

Päivitetty strategia kasvun tukena: Klikkaa tästä.

Arvot, missio ja visio

Intohimo, innovaatiot ja luottamus ovat tärkeimmät arvomme, jotka ohjaavat kaikkea tekemistämme.

Missiomme ”puhdistetaan maailma yhdessä” pukee sanoiksi toiminta-ajatuksemme ja yhteistyöhön perustuvan tavoitteemme tehdä maailmasta puhtaampi paikka. 

Visionamme on saada elinaikanamme aikaan maailma, jossa on puhtaat vesistöt ja maaperä.

Missiomme ja visiomme kertovat myös globaalista läsnäolostamme ja sen välttämättömyydestä maailmanlaajuisen muutoksen toteutuksessa.