IMPORTANT INFORMATION

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following and confirm your country of residence. Your confirmation must be true and accurate.


Please enter your country of residence:

Finland and Other countries

Important: You must read the following before continuing. The following applies to the information following this page, and you are therefore advised to carefully read and approve the following before reading, accessing or making any other use of the following information.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, the "United States"), Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore, and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any shares in, rights or other securities of Lamor Corporation Plc (the "Company") in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore.

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except in Finland, in order to register the shares or the contemplated initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore. Documents relating to the contemplated initial public offering, including the documents on this website and the prospectus prepared in accordance with the Prospectus Regulation ((EU) 2017/1129), may not be delivered to persons in the above-mentioned countries by copying or in any way whatsoever. The Company requires that the persons mentioned above in this paragraph inform themselves of the restrictions regarding the distribution and other conveyance outside of Finland as well as restrictions regarding the use of information and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company's representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion, reject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

In order to access the information related to the contemplated initial public offering, you must certify the following:

 • I have carefully read and understood the instructions and restrictions described above, and I acknowledge that I am bound by them.
 • I am not resident of United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore, and I am currently not physically present in any of these countries.
 • If I am resident of any other country than Finland or if I am currently physically present in any country other than Finland, I have obtained the necessary information about the restrictions applicable to the delivery of this information and my participation in the contemplated initial public offering and I acknowledge that I am bound by them.

United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except in Finland, in order to register the shares in Lamor Corporation Plc (the "Company") or the contemplated initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore. Documents relating to the contemplated initial public offering, including the prospectus in accordance with the Prospectus Regulation (EU 2017/1129), may not be delivered to persons in the above-mentioned countries and must not be copied in any way whatsoever. The Company requires that the respective persons inform themselves of and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company's representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion reject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.


Valitse luettelosta asuinmaasi:

Suomi ja muut maat

Tärkeää: Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyödyntämistä.

Tätä internet-sivua ja tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eivätkä ne tule arvioitavaksi, levitettäväksi tai välitettäväksi henkilöille, joiden asuinpaikka on Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen alueet ja hallintoalueet, "Yhdysvallat"), Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai jotka ovat tällä hetkellä näissä maissa, ja ne eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja Singaporessa.

Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore. Suunniteltuun listautumisantiin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien tällä internet-sivustolla olevat asiakirjat ja esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne suunniteltua listautumista koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

 • Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
 • Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.
 • Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore, Etelä-Afrikka

Suunniteltuun listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") osakkeiden tai suunnitellun listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore. Suunniteltuun listautumiseen liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

quote-yellow

Maailma ei puhdistu itsestään.
Tehdään se yhdessä.

Lamorin First North Premier -listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

 • Lamor Corporation Oyj:n hallitus on tänään 7.12.2021 tehnyt päätöksen listautumisannin toteuttamisesta.
 • Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli instituutioannissa ja yleisöannissa 4,83 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 4,35 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä noin 130 miljoonan euron markkina-arvoa Lamorille välittömästi listautumisannin jälkeen.
 • Listautumisannissa Lamor laskee liikkeeseen 7.281.374 uutta osaketta, mikä vastaa noin 27,0 prosenttia Lamorin liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä listautumisannin jälkeen.
 • Lamor saa listautumisannista noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat.
 • Listautumisannissa kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli erittäin vahvaa, ja listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 10.000 sijoittajalta.
 • Lamorin osakkeenomistajien määrä nousee listautumisannin myötä yli 10.000 osakkeenomistajaan.
 • Kaupankäynnin Lamorin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 8.12.2021.

Lamor – yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista

Lamor on vuonna 1982 Suomessa perustettu perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen ja puhdistamiseen. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely. Lamorin liiketoiminta jakaantuu laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan.

Lamor toimii yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä 21 maassa ja liiketoimintaa kaikissa maanosissa.

Toimitusjohtajalta

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Asiantuntemustamme ja ratkaisujamme hyödynnetään ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen – globaalisti, mutta paikallisesti. Globaalit ympäristöongelmat koskettavat meistä jokaista. Siksi uskomme, että ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä.

Pyrimme vastaamaan maailmanlaajuisesti vahvistuvan ympäristötietoisuuden luomaan kysyntään kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa. Tavoitteenamme on toimia laaja-alaisesti ilmastonmuutoksen torjumisessa kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme paremman varautumisen ympäristövahinkoihin, toimimalla luotettavana kumppanina ympäristön kunnostushankkeissa ja toimittamalla ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme kiertotaloustavoitteiden täyttymistä. Visionamme on puhdas huominen, jossa tulevatkin sukupolvet saavat nauttia puhtaista vesistöistä ja puhtaasta maaperästä.

Osana kasvustrategiaamme olemme sitoutuneet aiempaa merkittävämpien ja vaikuttavampien projektien toteuttamiseen. Olemme solmineet pelkästään vuosien 2020 ja 2021 aikana neljä merkittävää pitkäaikaista palvelusopimusta ja olemme yli kymmenkertaistaneet yhtiön tilauskannan joulukuun lopun 2020 ja syyskuun lopun 2021 välillä.

Tule mukaan puhdistamaan maailma yhdessä!”

Mika Pirneskoski
Toimitusjohtaja

LAMORIN VAHVUUDET SIJOITUSKOHTEENA

 • Merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet yhtiön kestävää kehitystä edistäville ratkaisuille
 • Laaja tarjoama ja maailmanlaajuinen verkosto tukevat vaativien projektien toteuttamista
 • Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta sekä pääosin julkisen sektorin asiakkaiden hankkeista koostuva tilauskanta
 • Erinomainen menestys kilpailutuksissa mahdollistaa liiketoiminnan nopean laajentamisen
 • Vahva taloudellinen profiili mahdollistaa tulevaisuuden kasvun tavoittelun

First North Premier -listautumisanti

Lamor Corporation pyrkii keräämään noin 35 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 7.266.253 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi.

Tarjottavat osakkeet voivat vastata enintään noin 27,0 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista listautumisannin jälkeen olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa alustavan enimmäismäärän uusia osakkeita, ja että lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 31,0 prosenttia osakkeista olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa alustavan enimmäismäärän uusia osakkeita, ja että lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Listautumisannin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 26.944.853 osakkeeseen olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa 7.266.253 uutta osaketta.

Listautumisanti koostuu

 1. yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 
 2. instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti sekä 
 3. henkilöstöannista yhtiön työntekijöille, johtoryhmälle, toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii listautumisannin pääjärjestäjänä ja tulee toimimaan Lamorin hyväksyttynä neuvonantajana.

Varojen käyttö

Lamorin tarkoituksena on käyttää listautumisannista saatavat nettovarat pääomarakenteensa vahvistamiseen. Pääomarakenteen vahvistaminen luo Lamorille paremmat edellytykset toteuttaa kasvustrategiaansa muun muassa rahoittamalla uusia laajoja projekteja, investoimalla teknologioihin ja laajentamalla maantieteellisiä verkostoja.

Ankkurisijoittajat

Danske Invest Suomi Osake -rahasto, Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Mandatum Asset Management Oy ja tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ovat tietyin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä 19,5 miljoonalla eurolla listautumisannissa olettaen, että yhtiön koko osakekannan arvostus ennen listautumisannista saatavia varoja on enintään 95 miljoonaa euroa.

Yleisöanti 25.11.–2.12.2021

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.000.000 tarjottavaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää tarjottavia osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen yleisöannin, instituutioannin ja henkilöstöannin välillä.

Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1.000.000 tarjottavaa osaketta tai, jos yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintähinta yleisöannissa

4,83 euroa/osake

Merkintämäärä yleisöannissa

Vähintään 150 ja enintään 25.000 osaketta

Merkintäpaikat yleisöannissa

Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille ja osakesäästötiliasiakkaille 

 • Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi/lamor;
 • Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa District-sopimusasiakkaille;
 • Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma–pe kello 9.00-18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan;
 • Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä
 • Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille).

Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassa olevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille on mahdollista Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.

Muiden pankkien asiakkaille

 • Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi/lamor. Internetin kautta merkintäsitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, OP Ryhmän, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset; sekä
 • Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksesta puhelimitse ma–pe kello 9.00–18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm) tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Puhelut Danske Bankiin nauhoitetaan.

Nordnetin arvo-osuustili- ja osakesäästötiliasiakkaille 

 • Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/lamor
 • Nordnetin verkkopalvelussa annettava Merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset Nordnetin käyttäjätunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Merkinnät voi tehdä osakesäästötilille Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville osakesäästötileille.

Tärkeitä päivämääriä

Yleisöannin, instituutioannin ja henkilöstöannin merkintäaika alkaa 25.11.2021 klo 10.00
Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäajat päättyvät 2.12.2021 klo 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy 7.12.2021 klo 11.00
Listautumisannin lopputulos julkistetaan Arviolta 7.12.2021
Yleisöannissa ja henkilöstöannissa merkityt tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille Arviolta 8.12.2021
Osakkeiden kaupankäynnin First North Premierissä odotetaan alkavan Arviolta 8.12.2021
Instituutioannissa allokoidut tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta Arviolta 10.12.2021

Tutustu huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja annin ehtoihin!

Tallenne virtuaalisesta yhtiöesittelystä

Materiaalit

Esite
Yhtiöjärjestys
Markkinointiesite
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Tilintarkastajan raportti yleisluonteisesta tarkastuksesta kaudelta 1.1.–30.9.2021
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2018

Tutustu myös vastuullisuusmateriaaliin: https://sijoittajat.lamor.com/tietoa-lamorista/vastuullisuus/

Tiedotteet

Yhtiötiedote
7.12.2021
Lamorin First North Premier -listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Yhtiötiedote
25.11.2021
Lamor hakee osakkeidensa listausta Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedote
25.11.2021
Finanssivalvonta on hyväksynyt Lamorin suomenkielisen esitteen

Lehdistötiedote
24.11.2021
Lamor julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedote
11.11.2021
Lamor harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle