Innovatiivisten ympäristöratkaisujen toimittaja

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor, lyhenne sanoista Larsen Marine Oil Recovery, on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen. Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa, johon Lamor pyrkii vastaamaan. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely. Suorituskyky, innovatiiviset teknologiat ja palvelu ovat yhtiön toiminnan kulmakiviä. Perustamisestaan lähtien Lamor on tehnyt töitä maailman puhdistamiseksi.

Kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja

Toimintansa alkuvaiheessa Lamor harjoitti öljyvuotojen puhdistamiseen liittyvän kaluston myyntiä, mutta sittemmin Lamorin laajasti testatut teknologiat ja öljyntorjuntaosaaminen ovat laajentuneet öljyntorjunnan lisäksi jätteenkäsittelyyn (sisältäen maaperän kunnostus- ja puhdistusliiketoiminnan) ja vedenkäsittelyyn liittyviin räätälöityihin ympäristöratkaisuihin.

Lamorin liiketoiminta jakaantuu laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan. Laiteliiketoiminta sisältää erilaisia öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita. Palveluliiketoiminnan puitteissa Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita, jotka käsittävät asiakkaan tarpeiden mukaan öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin sekä muihin ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittelypalveluita, räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja sekä ratkaisuihin liittyviä laitetoimituksia.

Globaalisti paikallinen

Lamorin lähestymistapa ympäristöratkaisujen ja -palveluiden tarjoamisessa on ”globaalisti paikallinen”, mikä tarkoittaa sitä, että Lamor luottaa toiminnassaan paikallisten kumppaneiden verkostoon. Tämän johdosta Lamor pystyy tarjoamaan laajan valikoiman ratkaisuja, jotka voidaan räätälöidä jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lamorin kumppaniverkosto koostuu yrityksistä, joilla on yhtäläinen pyrkimys puhdistaa maailma. Monipuolinen verkosto tukee Lamorin myyntiä ja asiakaspalvelua sekä nopeaa reagointia asiakkaiden tarpeisiin.

Lamor toimii yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä 21 maassa.

Projektit