Innovatiivisten ympäristöratkaisujen toimittaja

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor, lyhenne sanoista Larsen Marine Oil Recovery, on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen. Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa, johon Lamor pyrkii vastaamaan. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely. Suorituskyky, innovatiiviset teknologiat ja palvelu ovat yhtiön toiminnan kulmakiviä. Perustamisestaan lähtien Lamor on tehnyt töitä maailman puhdistamiseksi.

Kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja

Toimintansa alkuvaiheessa Lamor harjoitti öljyvuotojen puhdistamiseen liittyvän kaluston myyntiä, mutta sittemmin Lamorin laajasti testatut teknologiat ja öljyntorjuntaosaaminen ovat laajentuneet öljyntorjunnan lisäksi jätteenkäsittelyyn (sisältäen maaperän kunnostus- ja puhdistusliiketoiminnan) ja vedenkäsittelyyn liittyviin räätälöityihin ympäristöratkaisuihin.

Lamorin liiketoiminta jakaantuu laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan. Laiteliiketoiminta sisältää erilaisia öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita. Palveluliiketoiminnan puitteissa Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita, jotka käsittävät asiakkaan tarpeiden mukaan öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin sekä muihin ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittelypalveluita, räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja sekä ratkaisuihin liittyviä laitetoimituksia.

Maailmanlaajuisesti paikallinen

Lamorin toimintamalli perustuu uniikkiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti toimivaan kumppaniverkostomalliin. Verkoston avulla Lamor tuo asiakkaalle parhaan osaamisen ja teknologiat. Paikallisten kumppanien kanssa toimiminen mahdollistaa puolestaan tehokkaan skaalautumisen ja yhteensopivuuden paikallisten käytäntöjen kanssa. Tämä toimintatapa mahdollistaa onnistuneen siirtymän projektitoimituksista jatkuviin paikallisiin liiketoimintoihin ja tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkaalle ja kumppaniverkostolle.

Lamor toimii yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä 21 maassa.

Projektit