Varsinainen yhtiökokous 2023

Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on tiistai 4.4.2023. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Lamorin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi tulee ilmoittaa Lamorin hallitukselle sähköpostitse osoitteeseen agm@lamor.com viimeistään 31.1.2023. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.