Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista.

28.4.2022 pidetty Lamorin varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, puheenjohtajalle 50.000 euron vuosipalkkio, ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10.000 euron ja kullekin jäsenelle 5.000 euron vuosipalkkio. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.500 euron kiinteä vuosipalkkio. Mikäli palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Lisäksi kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan erillinen kokouspalkkio määrältään 1.000 euroa kultakin kokoukselta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä kokouspalkkio on 750 euroa. Matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustusohjesäännön ja Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvausperusteiden mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista. Toimitusjohtajalla on lisäksi asuntoetu.

Kannustinjärjestelmät

Lamorilla ei ole voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä. Lamorin hallitus selvittää yhtiön avainhenkilöille osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamista, jonka tavoitteena olisi osallistujien palkitseminen kilpailukykyisellä tavalla, sekä sitouttaminen Lamoriin. Mahdollisen kannustinjärjestelmän perustamisesta sekä sen ehdoista ja sisällöstä päätetään listautumisen jälkeen.

Lamor palkitsemispolitiikka

Lamor toimielinten palkitsemispolitiikka, PDF

Lamor vuoden 2021 Palkitsemisraportti

Lamor vuoden 2021 Palkitsemisraportti, PDF (0,9 MB)