Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista.

29.6.2021 pidetty Lamorin varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 15.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 25.000 euroa. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiön ulkopuolisille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa per kokous ja 500 euroa per puhelinkokous. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön ja verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvausperiaatteiden mukaisesti.

1.10.2021 pidetty Lamorin ylimääräinen yhtiökokous päätti, että 29.6.2021 järjestetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä poiketen ja listautumisesta lukien hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 30.000 euroa. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole toimi- tai työsuhteessa Yhtiöön, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa per kokous ja 500 euroa per puhelinkokous. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön ja verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvausperiaatteiden mukaisesti.

Muutokset hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioissa ovat ehdollisia listautumisen ja listautumisannin toteutumiselle.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista. Toimitusjohtajalla on lisäksi asuntoetu.

Kannustinjärjestelmät

Lamorilla ei ole voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä. Lamorin hallitus selvittää yhtiön avainhenkilöille osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamista, jonka tavoitteena olisi osallistujien palkitseminen kilpailukykyisellä tavalla, sekä sitouttaminen Lamoriin. Mahdollisen kannustinjärjestelmän perustamisesta sekä sen ehdoista ja sisällöstä päätetään listautumisen jälkeen.