Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lamorin varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2022 perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnan yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistun työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu lähtökohtaisesti neljästä (4) jäsenestä, joista Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi jäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraavan kauden nimitystoimikunnan kokoonpanosta on päätetty.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on muun muassa etsiä hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.