Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä

Julkisiin osakeyhtiöihin soveltuvan lainsäädännön lisäksi Lamor noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema ja ylläpitämä ja se on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi. Lamor poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksesta 10, joka koskee hallituksen jäsenten riippumattomuutta.

Lisäksi Lamor noudattaa sen itse määrittelemiä eettisiä toimintaperiaatteita ja muita toimintamalleja. Lamor tulee listautumisen jälkeen noudattamaan myös First North -sääntöjä sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisia säänneltyyn markkinaan sovellettavia tiedonantovelvollisuuteen liittyviä sääntökohtia.

Lamor vuoden 2021 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Lamor vuoden 2021 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, PDF (0,9 MB)